Buskerud fylkeskommune
Postadresse: Postboks 3563, 3007 Drammen
Besøksadresse: Haugesgate 89, 3020 Drammen
Telefon: 32 80 86 79 • Nettsted: www.dks-buskerud.no
Jeg!
Produksjonsliste
Program

Jeg!

Se alle bilder, videoer, lydklipp, vedlegg

JEG

Forestillingen JEG baserer seg på en billedbok av Svein Nyhus, som er en filosofisk bok om eksistensialisme for barn. I boka følger vi et barns reise gjennom en mengde spørsmål som noen ganger gir svar og andre ganger bare gir mer å tenke på. I forestillingen blir disse spørsmålene en dialog mellom det indre og det ytre. Scenisk løser vi denne dialogen med en skuespiller som bruker tegnspråk som hovedspråk, og en skuespiller/danser som bruker kroppen til å utrykke seg. Svein Nyhus´ tekst blir lest på tape av Lina på 9 år. I JEG forsker vi på de bittesmå og store tankene om hva vi egentlig er og hva det innebærer å eksistere. JEG er en forestilling som stiller de store og små spørsmålene gjennom ord, tegn, bevegelse, musikk og estetikk. Som scenekunstuttrykk er forestillingen likestilt for hørende og ikke-hørende, noe som bidrar til å gi en annerledes og mangfoldig teateropplevelse.

Regi: Cecilie Mosli
Scenografi: Yngvar Julin
Koreografi: Hege Haagenrud
Lyddesign:Erik Hedin
Lysdesign: Thomas Evensen
Språkkonsulent: Sølvi Zuckermann
Talestemme: Lina Josefine Mosli Sæther

Lærerveiledning

Brageteatrets forslag til for- og etterarbeid

Forestillingen JEG! baserer seg på en billedbok av Svein Nyhus, som er en filosofisk bok om eksistensialisme for barn. I boka følger vi et barns reise gjennom en mengde spørsmål som noen ganger gir svar og andre ganger bare gir mer å tenke på. I forestillingen blir disse spørsmålene en dialog mellom det indre og det ytre. Scenisk løser vi denne dialogen med en skuespiller som bruker tegnspråk som hovedspråk, og en skuespiller/danser som bruker kroppen til å uttrykke seg. Svein Nyhus´ tekst blir lest på tape av Lina på 9 år.
I JEG! forsker vi på de bittesmå og store tankene om hva vi egentlig er og hva det innebærer å eksistere. JEG! er en forestilling som stiller de store og små spørsmålene gjennom ord, tegn, bevegelse, musikk og estetikk. Som scenekunstuttrykk er forestillingen likestilt for hørende og døve, noe som bidrar til å gi en annerledes og mangfoldig teateropplevelse.
med Sulekha Ali Omar og Ronny Patrick Jacobsen.
Talestemme: Lina Josefine Mosli Sæther

Regi: Cecilie Mosli - Scenografi: Yngvar Julin - Koreografi: Hege Haagenrud - Lyddesign: Erik Hedin
Lysdesign: Thomas Evensen - Språkkonsulent: Sølvi Zuckermann

Forslag til oppgaver/samtaler:

 • Tegnspråk. Noen tegn er lette å forstå for oss som hører, mens andre er helt umulige. Er det noen som kan noen tegn? Noen som kjenner noen som er døve? Bruk vedlagte lenker og øv på noen tegn, kan du få de andre til å forstå hva du ”sier”?
 • Hvordan kan vi snakke sammen uten ord, med kroppsspråk, mimikk og ansiktsuttrykk. Leke mimeleker, for eksempel mime dyr.
 • Filosofi: hvem er jeg? Lage rom for å undres og være nysgjerrig for dette store spørsmålet. Alle er unike. Bruk vedlagte lenke og ha filosofiske samtaler.
 • Hvilke sanser har vi?
 • Hva er en følelse? Hva gjør deg glad, trist, irritert, sint.. Sammenligne følelser med farger.
 • Kroppsdeler, hvordan er kroppen vår bygget opp?
 • Male omriss av hverandre på gråpapir, klippe ut formene. Hvor lange er vi, forholdet mellom kroppsdeler, farger på øyne, hår osv. Males og stilles ut.
 • Sanger:

”Du har to øyne”
”Hode, skulder, kne og tå”
”Tommelfinger, tommelfinger hvor er du?”
”Buggi, buggi” 
”Er du veldig glad og vet det”

 • Brageteatret øsker seg tegninger! Hvem er du? Tegn deg selv og send til:Brageteatret, Grønland 60, 3045 Drammen

Kunnskapsløftet
Norsk:
Muntlig kommunikasjon etter 2. trinn:

leke, improvisere og eksperimentere med rim, rytme, språklyder, stavelser, meningsbærende elementer og ord
samtale om hvordan valg av ord, stemmebruk og intonasjon skaper mening
sette ord på egne følelser og meninger

Muntlig kommunikasjon etter 4. trinn:

lytte etter, gjenfortelle, forklare og reflektere over innholdet i muntlige tekster
samhandle med andre gjennom lek, dramatisering, samtale og diskusjon

KRLE:
Filosofi og etikk etter 4. trinn:

uttrykke tanker om livet, tap og sorg, godt og ondt og gi respons på andres tanker
føre en enkel dialog om samvittighet, etiske leveregler og verdier

Naturfag:
Kropp og helse etter 2. trinn:

sette navn på å beskrive funksjonen til noen ytre og indre deler av menneskekroppen
beskrive og samtale om sansene og bruke dem bevisst i observasjoner ved aktiviteter ute og inne

Kropp og helse etter 4. trinn:

beskrive i hovedtrekk hvordan menneskekroppen er bygd opp
observere og beskrive hvordan kroppen reagerer i ulike situasjoner, og samtale om ulike følelsesmessige reaksjoner og sammenhengen mellom fysisk og psykisk helse

Kunst og håndverk:
Visuell kommunikasjon etter 2. trinn
 
·uttrykke egne opplevelser gjennom tegning

Lenker:
http://www.tegnbanken.no/index2.php?Alle

https://no.wikipedia.org/wiki/Tegnspr%C3%A5k

http://www.skoletorget.no/pub/filosofi.html

http://www.buf.no/nyheter/

http://www.skoletorget.no/abb/filo/tour1.htm

Litteratur:

https://www.cappelendamm.no/forfattere/Oscar%20Brenifier-scid:14433

Om utøvere og produsenter

 • Arrangert av: Buskerud fylkeskommune
 • Kunstnere/grupper: Brageteatret/Teater Manu
 • Produsent: Brageteatret/Teater Manu

Om kunstner / utøver / gruppe


Medvirkende

 • Brageteatret/Teater Manu
 • Ronny Patrick Jacobsen (Skuespiller)
 • Sulekha Ali Omar (Skuespiller/danser)

Multimedia og vedlegg

Bilder

Brageteatrets JEG!
Foto: Brageteatret/Kjetil Moslåtten
JEG!
Foto: Teater Manu/Morten Sletten
JEG!
Foto: Teater Manu/Morten Sletten
JEG!
Foto: Teater Manu/Morten Sletten
JEG!
Foto: Teater Manu/Morten Sletten
Annet
Trinn: 1 - 4
Praktisk informasjon
Kontaktperson utøver
Brageteatret: tlf 32 23 39 40
Programlengde
45
Maks publikumsantall
100
Arena / rom
Gymsal
Bærehjelp
4
Oppriggingstid
150 min.
Nedriggingstid
90 min.
Må blendes
Ja
Arrangører
Arrangert av:
Buskerud fylkeskommune
Produsent:
Brageteatret/Teater Manu
Medvirkende
 • Ronny Patrick Jacobsen (Skuespiller)
 • Sulekha Ali Omar (Skuespiller/danser)