Bestilling av DKS-tilbud for VGO 19-20

Nedenfor er skjema for bestilling av DKS-tilbud til din skole for skoleåret 19-20. Det er begrensede plasser på alle tilbud, så sett opp flere ønsker i prioritert rekkefølge. Elever i DKS-team også skal være med å bestille.

Skjema sendes til jorgen.greiner@bfk.no. Frist er 3. april.

Kulturarvtilbud bestilles direkte av museene. Frist er 7. juni. Se katalog eller nettsidene for kontaktinformasjon.