DKS i VGO

DKS er en nasjonal satsing som skal bidra til at alle skoleelever i Norge får møte profesjonell kunst og kultur av alle slag. Den kulturelle skulesekken er et samarbeidsprosjekt mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

Videregående opplæring kvalifiserer til arbeidsliv eller videre studier, og dette er også tid hvor en utvikler seg mye som menneske.  Skolen er som et samfunn i samfunnet, også i betydning av å være et aktivt, demokratisk fellesskap.  Et prinsipp for norsk skole er at utdanning er en fundamental sivil, politisk og sosial rettighet. Et annet prinsipp er at skolen skal fremme dannelse.  Og for et samfunn som vektlegger demokrati, fellesskap, ytringsfrihet og utvikling er det avgjørende med et bevisst forhold til kultur.

Kunst og kultur kan utfordre, forene og bevege oss – som individer og i fellesskap. Ved å flytte grenser, få opplevelser og gjøre erfaringer bygger vi vår selvfølelse og vi får kollektive minner.

Vi håper at Den kulturelle skolesekken kan bidra i skolens arbeid med demokratisk beredskap og inkludering. Og at skolen er med på å skape gode formidlingsrammer for våre engasjerte utøvere.