Etiske retningslinjer

Det forventes at utøver etterlever BFK sine etiske retningslinjer så langt de passer. Våre etiske retningslinjer finner du her: 

BFK - Etiske retningslinjer