For skoler

Hva er DKS for læreren ?

Kunst- og kulturmøtene kan knyttes til både fag, fagovergripende prosjektarbeid, arbeid med overordnet del av læreplanverket og læringsmiljø. Læreren vil for eksempel få anledning til å jobbe med: refleksjon, samtale og anlyse, kreativitet, samfunn, kultur, livsmestring og demokrati, klasseromsdynamikk og skolemiljø.

Som lærer er det viktig å være forberedt på hva elevene skal oppleve i dks og være aktiv deltakende sammen med elevene under arrangementene.

Kulturkontakt

Alle skoler har en kulturkontakt som er kulturansvarlig på sin skole. Kulturkontakten har oversikt over når arrangementene kommer på besøk og sørger for å involvere ledelsen og øvrige ansatte på skolen, slik at dere i fellessakp sørger for at DKS-besøkene innlemmes i skolens øvrige planer og årshjul. Kulturkontakte en også ansvarlig for å organisere ordningen med kulturverter på sin skole. Vi oppfordrer til å dele ut attester til disse elevene etter endt verv.