For utøvere

I Buskerud hadde vi i 2017 over 70 turnéer på veien, med 160 utøvere og kunstnere. I hovedsak er det utøverne som besøker skolene, men vi har også DKS-besøk på kino, i konsertsaler, kulturhus etc.

DKS-produksjonene fordeler seg i hovedsak på uttrykkene musikk, scenekunst, film, litteratur og visuell kunst.

For utøvere og kunstnere som ønsker å turnére i skolesekken, henviser vi til skjemaet for programforslag som finnes i menyen til høyre. Her finnes også annen relevant info for deg som skal turnére i Buskerud.