Marked for film blir nasjonalt!

Om Marked for film

Marked for film er en nasjonal visningsarena for film- og spillproduksjoner rettet mot Den kulturelle skolesekken (DKS). Etter at en visningsarena for film og spill lenge var etterlyst innad i filmfeltet i Den kulturelle skolesekken, har Marked for film de siste årene blitt arrangert både i Drammen og i Lillehammer, av henholdsvis Viken filmsenter og Oppland fylkeskommune.

Høsten 2018 slår disse to arrangementene seg sammen, med målsetning om å være en vesentlig bidragsyter til en fortsatt styrking av film- og spillfeltet i Den kulturelle skolesekken. I år er markedet i Lillehammer 6.- 8. november - og frist for å sende inn pitch/ forslag er 1. oktober!