Programforslag

Mange kunstnere og utøvere tar kontakt med oss fordi de ønsker å turnere for Den kulturelle skolesekken i Buskerud. Nederst på siden er et forslagsskjema som kan fylles ut og sendes oss direkte.

Vi tar imot forslag hele året, men fristen for skoleåret 2019/20 er 1. oktober. Dette gjelder både grunnskole og videregående opplæring.

Trykk på linken under for å komme til skjemaet, og husk at alle punkter må fylles ut. Skjema sendes til dks@bfk.no